LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

Na základe návrhu Drezúrnej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF Drezúrne pravidlá SJF 2017.

Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

Uznesenie prijaté.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

Toto vydanie pravidiel je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie od 11. januára 2017.

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI Rules for Dressage Events,

ich 25. vydania z roku 2014 vrátane zmien platných od 1. januára 2017.

 

DREZÚRNE ÚLOHY SJF 2017


 

Drezúrna úloha

Rok

Aktuali-
zácia

Stupeň

Obĺžnik

Uzdenie

Výstroj

Ostrohy

Z1

SJF Z1

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z2

SJF Z2

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z3

SJF Z3

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z4

SJF Z4

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z5

SJF Z5

2012

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z6

SJF Z6

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z7

SJF Z7

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z8

SJF Z8

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z9

SJF Z9

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

Z10

SJF Z10

2011

2017

Z

20x60

uzdečka

sako

povolené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

SJF L1

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L2

SJF L2

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L3

SJF L3

2012

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L4

SJF L4

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L5

SJF L5

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L6

SJF L6

2016

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

L7

SJF L7

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

L8

SJF L8

2012

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

L9

SJF L9

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

L10

SJF L10

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

L11

SJF L11

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS1

SJF LS1

2011

2017

LS

20x40

uzdečka/páka

sako

povinné

LS2

SJF LS2

2011

2017

LS

20x40

uzdečka/páka

sako

povinné

LS3

SJF LS3

2011

2017

LS

20x40

uzdečka/páka

sako

povinné

LS4

SJF LS4

2011

2017

LS

20x40

uzdečka/páka

sako

povinné

LS5

SJF LS5

2011

2017

LS

20x60

uzdečka/páka

sako

povinné

LS6

SJF LS6

2011

2017

LS

20x60

uzdečka/páka

sako

povinné

LS7

SJF LS7

2011

2017

LS

20x60

uzdečka/páka

sako

povinné

LS8

SJF LS8

2011

2017

LS

20x60

uzdečka/páka

sako

povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1

SJF S1

2011

2017

S

20x40

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S2

SJF S2

2011

2017

S

20x40

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S3

SJF S3

2011

2017

S

20x40

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S4

SJF S4

2011

2017

S

20x40

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S5

SJF S5

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S6

SJF S6

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S7

SJF S7

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S8

SJF S8

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S9

SJF S9

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

S10

SJF S10

2011

2017

S

20x60

uzdečka/páka

frak/sako

povinné

 

Mladé kone

 

 

 

 

 

 

 

MKZ1

SJF Úloha pre mladé kone Z1

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

MKZ2

SJF Úloha pre mladé kone Z2

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

MKZ3

SJF Úloha pre mladé kone Z3

2011

2017

Z

20x60

uzdečka

sako

povolené

MKZ4

SJF Úloha pre mladé kone Z4

2011

2017

Z

20x60

uzdečka

sako

povolené

MKL1

SJF Úloha pre mladé kone L1

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

MKL2

SJF Úloha pre mladé kone L2

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

MKL3

SJF Úloha pre mladé kone L3

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

MKL4

SJF Úloha pre mladé kone L4

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

 

Pony

 

 

 

 

 

 

 

P1

SJF P1

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

P2

SJF P2

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

P3

SJF P3

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

P4

SJF P4

2011

2017

Z

20x40

uzdečka

sako

povolené

P5

SJF P5

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

P6

SJF P6

2011

2017

L

20x40

uzdečka

sako

povinné

P7

SJF P7

2011

2017

L

20x60

uzdečka

sako

povinné

P8

SJF P8

2011

2017

LS

20x40

uzdečka

sako

povinné

P9

SJF P9

2011

2017

LS

20x60

uzdečka

sako

povinnéREGISTRÁCIE 2017


 

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA DK 17.11.2016
ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE, SJF 2016

 

DŇA 16.11.2016 BOLO LABORATÓRNYM VYŠETRENÍM POTVRDENÉ

DRUHÉ OHNISKO INFEKČNEJ ANÉMIE KONÍ

NA SLOVENSKU

CHOROBA BOLA DIAGNOSTIKOVANÁ U JEDNÉHO KOŇA SÚKROMNÉHO CHOVATEĽA

V OBCI LITAVA OKRES KRUPINA.


ŠVPS SR BRATISLAVA A RVPS ZVOLEN BEZODKLADNE PRIJALI NEVYHNUTNÉ OPATRENIA

NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA INFEKČNEJ ANÉMIE KONÍ NA SLOVENSKU. 

OPATRENIA ZAHŔŇAJÚ DOČASNÝ ZÁKAZ PRETEKOV A ZVODOV KONÍ V 10KM PÁSME

OD OHNISKA CHOROBY, KLINICKÉ VYŠETRENIE VŠETKÝCH KONÍ V 10KM PÁSME

OD OHNISKA CHOROBY AKO AJ ODBER VZORIEK NA LABORATÓRNE VYŠETRENIE EIA.

 

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie sa uskutoční 17.11. o 10.00 v JO Martin Záturčie.

 

 

 

 

ZLOŽENIE ŠPORTOVÝCH KOMISIÍ SJF k 19.7.2016

Drezúrna komisia :

Michaela Horná – predseda

Denisa Valentová

Michaela Pechová

Peter Vančo

Janka Balážová

Linda Fraňová

Paraskevi Spišáková