LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

Drezúrne preteky JO Martin – Záturčie

sú ZRUŠENÉ.

Medzinárodný drezúrny rozhodca a dlhoročný člen SJF,

Iľja Vietor, sa stal členom novovzniknutej iniciatívy

Central European Dressage (CED).

Členmi CEDu sú Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko.

Skupina bude mať nastarosti koordináciu pretekov CDI,

hlavne ich organizačné a finančné zjednodušenie.

Táto iniciatíva sa kontinuovala cez európsku jazdeckú federáciu EEF.

 

EVIDENCIA ČLENOV A KONÍ SJF 2017


Nemecká jazdecká federácia upozorňuje účastníkov pretekov v Nemecku na zákaz strihania či „trimovania“ srsti koní v okolí očí a papule, ako aj vystrihávania srsti z uší koní.

Originál text: 

Dear All,

We would like to draw your attention to the fact that according to paragraph 6 of the German Animal Welfare Law, trimming the vibrissae around eyes and muzzle as well as clipping or cutting the hairs inside the ears of horses are prohibited.

Adherence to this rule at horse shows in Germany is being supervised by German authorities. Competitors can be fined if their horses are found unlawfully trimmed or clipped.

Please share this message with all possibly concerned.

Kind regards…“


ZÁPISNICA Z 5. ZASADNUTIA P-SJF 17.3.2017 V BRATISLAVE

19.02.2017 UZNESENIE A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF v znení ako sú zaslané v prílohe – 8. vydanie, platné od 1.4.2017. Predsedníctvo SJF ďalej schvaľuje dodatočnú zmenu týchto pravidiel nasledovne: Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia (nové znenie): Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 1.3, (nové znenie): Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.

 

ZOZNAM DREZÚRNYCH ROZHODCOV PRE ROK 2017

 

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

Toto vydanie pravidiel je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie od 11. januára 2017.

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI Rules for Dressage Events,

ich 25. vydania z roku 2014 vrátane zmien platných od 1. januára 2017.

 

ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE, SJF 2016